Voorwaarden

Voorwaarden gratis gedeelte Kinderlines:

1. Algemeen

Onder Kinderlines wordt in deze voorwaarden en elders op de site verstaan Kinderlines Uitgeverij, gevestigd te Didam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

2. Algemeen/toepassing

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gratis aanbieden van faciliteiten via het internet door Kinderlines aan gebruikers van het internet.

3 Aanbiedingen

3.1 Kinderlines biedt faciliteiten aan via het internet voor o.a. het maken van een gratis homepage, het bezoeken van de Kinderlines Messenger, het Kinderlines Forum, FlorinCity en diverse andere gratis activiteiten. De snelheid van de faciliteiten is sterk afhankelijk van de snelheid van de internetverbinding van de gebruiker en de belasting die het internet op het moment van gebruik heeft.

Indien externe of interne omstandigheden tot gevolg hebben dat het aanbieden van de gratis faciliteiten op een bepaald moment niet goed of in het geheel niet kan plaatsvinden sluit Kinderlines op voorhand iedere verantwoordelijkheid hiervoor volledig uit. Kinderlines zal geen financiŽle compensatie bieden voor schade voortvloeiend uit hierboven genoemde problemen.

4. levering

www.kinderlines.nl is door iedereen die de benodigde hardware en software daartoe correct heeft geÔnstalleerd via het internet te bekijken. www.kinderlines.nl werkt met modems vanaf 56k6. Kinderlines is alleen bedoeld voor kinderen in Nederland en Vlaanderen.

4.1

Kinderlines is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook gerelateerd aan het gebruik/bezoek aan www.kinderlines.nl

5. Privacy

Kinderlines respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die aan Kinderlines wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Kinderlines gebruikt de persoonsgegevens alleen voor de navolgende doelen:

a: Voor het toezenden van persoonlijk gerichte aanbiedingen en nieuwsbrieven betreffende de activiteiten op Kinderlines.

6. Aansprakelijkheid

Kinderlines kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de Kinderlines homepages m.b.t. copyright of welke andere rechten dan ook. Iedere aanvrager van een Kinderlines homepage is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor de inhoud van zijn homepage m.b.t. tot die rechten. De aanvrager van een Kinderlines homepage accepteert met het aanvragen van een Kinderlines homepage deze verantwoordelijkheid.

7. Wangedrag

Kinderlines behoudt zich het recht voor homepages waarvan zij de inhoud stuitend acht of niet geschikt acht voor kinderogen te verwijderen.

Kinderlinesbezoekers die zich misdragen op de Kinderlines Messenger, het Kinderlines Forum, of overige terreinen van Kinderlines de algehele toegang tot Kinderlines te ontzeggen.


Voorwaarden Kinderlines Club:

1. Algemeen
Onder Kinderlines wordt in deze leveringsvoorwaarden en elders op de site verstaan Kinderlines Uitgeverij, gevestigd te Didam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

2. Algemeen/toepassing:

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op levering van faciliteiten via het internet door Kinderlines aan afnemers.

3. Aanbiedingen

3.1 Kinderlines biedt faciliteiten aan via het internet. De snelheid van het geleverde product is sterk afhankelijk van de snelheid van de internetverbinding die de afnemer gebruikt en de belasting die het internet op het moment van gebruik heeft.

Indien externe omstandigheden tot gevolg hebben dat de levering op een bepaald moment niet goed of in het geheel niet kan plaatsvinden sluit Kinderlines op voorhand iedere verantwoordelijkheid hiervoor volledig uit. Kinderlines zal geen financiŽle compensatie bieden voor schade voortvloeiend uit hierboven genoemde problemen.

4. Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief de Nederlandse omzetbelasting.

5. Levering

www.kinderlines.nl is door iedereen die de benodigde hardware en software daartoe correct heeft geÔnstalleerd via het internet te bekijken. www.kinderlines.nl werkt met modems vanaf 56k6. Het Kinderlines Clublidmaatschap biedt ťťn persoon onbeperkte toegang tot de Kinderlines Club en het maken van een website gedurende de duur van het clublidmaatschap.

5.2 Kinderlines is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook gerelateerd aan het gebruik/bezoek aan www.kinderlines.nl

6. Klachten

Het gratis gedeelte van www.kinderlines.nl geeft ruim voldoende inzicht in de functionaliteit en de inhoud van de Kinderlines Club die tegen betaling benaderd kan worden. De abonnee accepteert door lid te worden van de Kinderlines Club de aangeboden inhoud en functionaliteit van de Kinderlines Club. Tussentijds opzeggen van een Kinderlines Clublidmaatschap met vergoeding van het resterend abonnement is niet mogelijk.

7. Privacy

Kinderlines respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zij zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die aan Kinderlines wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Kinderlines gebruikt de persoonsgegevens alleen voor de navolgende doelen:

a: Voor het nakomen van de tussen de afnemer en Kinderlines gesloten overeenkomst nadat een Kinderlines Clublidmaatschap op www.kinderlines.nl is aangevraagd.

b: Voor het bijhouden van het Kinderlines Clublidmaatschap .

c: Voor het toezenden van persoonlijk gerichte aanbiedingen en nieuwsbrieven betreffende het Kinderlines Clublidmaatschap.

8. Aansprakelijkheid

Kinderlines kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de websites van Kinderlines Clubleden m.b.t. copyright of welke andere rechten dan ook. Een Kinderlines Clublid is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor de inhoud van zijn website m.b.t. tot die rechten. De abonnee accepteert door lid te worden van de Kinderlines Club deze verantwoordelijkheid.

9. Wangedrag

Kinderlines behoudt zich het recht voor:
Websites van Kinderlines Clubleden waarvan zij de inhoud stuitend acht of niet geschikt acht voor kinderogen te verwijderen en een clublid, na herhaaldelijk ingrijpen van de Kinderlines redactie, het clublidmaatschap te ontzeggen. Resterend abonnement zal dan niet worden vergoed.

Kinderlines Clubleden die zich misdragen op de Kinderlines Club, de Kinderlines Messenger, het Kinderlines Forum, Doezelland of overige terreinen van Kinderlines, na herhaaldelijk ingrijpen van de Kinderlines redactie, het clublidmaatschap en de toegang tot het Kinderlines domein te ontzeggen. Resterend abonnement zal dan niet worden vergoed.


Wedstrijden en prijsvragen:

Kinderlines behoudt zich het recht voor:
Ingezonden berichten en/of verhalen zonder opgave van redenen niet te plaatsen.

Sites of pagina's die geheel of gedeeltelijk niet op Kinderlines zijn gemaakt te verwijderen uit de Top 10.

De prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar of voor geld inwisselbaar.
De prijzen worden alleen binnen Nederland en BelgiŽ verstuurd.
Prijswinnaars worden in de maand volgend op de actie op de site bekendgemaakt en blijven een maand lang vermeld. Tevens krijgen de prijswinnaars per email bericht van de gewonnen prijs. Een maand na bekendmaking is er geen reclame of aanspraak op de prijs meer mogelijk.
Over de uitslagen en het verloop van de wedstrijden kan niet worden gediscussieerd.

Clubleden die een abonnement winnen kunnen, indien mogelijk, i.p.v. een nieuw abonnement, een verlenging krijgen van hun huidige abonnement met eenzelfde aantal maanden als het gewonnen abonnement.

Alle inzendingen worden eigendom van Kinderlines. Door mee te doen aan de wedstrijden doet de inzender automatisch afstand van het eigendomsrecht van het door hem ingezonden materiaal.


Homepages, Pagina's Website, Messenger, Forum en Doezelland
Vermeld nooit je telefoonnummer of e-mailadres
Vermeld nooit je adres of woonplaats
Hou je achternaam geheim.

Delen |

Logotr

Contact          Adverteren         Links

Home        Kinderlines Verhalen        Kinderlines Kleurplaten        Penvrienden        Dierentuinnieuws        Domeinen te koop     Spellen

Copyright 2016, Kinderlines Uitgeverij, alle rechten voorbehouden.