dyslexie
Wil jij ook een gratis Kinderlines Homepage? Klik hier!

Hallo.
Eerst iets over mijzelf.

Ik weet al een hele tijd dat ik dyslectisch ben. Omdat nog niet iedereen weet wat het is staat op deze site een uitleg over wat het is, hoe je het kunt herkenen en andere dingen over dyslexie. Omdat ik zelf ook dylectiche ben kunnen er dus spellingsfouten in staan. Ik denk dat dat in dit geval niet heel erg is toch? Ook heb ik speciaal een extra groot lettertype genomen zodat het vooriedereen makkelijk te lezen is. Dit is mijn eerste site die ik gemaakt heb en mijn tweede site is http://allesoverdyslexie.goedbegin.com. Zoals je kunt zien gaat die ook over dyslexie maar het is wel een andere soort site.

Wat is dyslexie?
Het betekent in het Grieks niet goed kunnen lezen. Het heeft te maken met je hersenen. Je hebt een linker- en een rechterhersenhelft. Hier tussen is een soort brug. Die brug is nodig zodat je hersen samen kunnen werken. Je rechterhersenhelt verwerkt nieuwe dingen. Als je b.v. het woord "boek" leest dan verwerk je dit met je rechterhersenhelft en sla je het daarna op in je linkerhersenhelft. Als je het woord dan weer op nieuw leest herken je het. Je hoeft het dan niet meer te spellen. Als je dyslectisch bent dan sla je het niet op. Als je het woord voor de eerste keer leest dan verwerkt je rechterhersenhelft het wel maar je slaat het niet op waardoor je het niet herkend en je het weer moet spellen. Het lezen duurt daardoor langer.

Herkennen

Mensen met dyslexie kunnen last hebben verschillende dingen, want je kan zwaar dyslectisch of licht dyslectisch zijn. Hieronder zijn een paar dingen waar je het toch kan aan herkennen. Je kunt:

  • meer moeite met lezen hebben in vergelijking met leeftijdsgenoten. Meer letter voor letter lezen, haperen of gokken welk woord er staat
  • langer de tijd nodig hebben om een stukje tekst te lezen dan leeftijdsgenoten
  • meer spellingsfouten maken in vergelijking met leeftijdsgenoten
  • moeite hebben met het uit elkaar houden van op elkaar lijkende letters en hun klanken (b.v. de z-s, d-b, m-n, u-ui-eu)
  • moeite hebben met het uit elkaar houden van op elkaar lijkende woorden en hun klanken (b.v. dak en bak)
  • woorden opschrijven zoals je ze uitspreekt
  • een moeilijk leesbaar handschrift hebben
  • moeite hebben met het onthouden van rijtjes en tafels
  • bij rekenen cijfers verkeerd opschrijven (b.v. 87 in plaats van 78)

Als veel van deze dingen overeen komen ben je niet meteen dyslectisch. Om dit zeker te weten moet je getest worden.

Erfelijk

Dyslexie kan erfelijk zijn. Dat betekend dat als je last heb van dyslexie, er een kans is dat je het gerfd hebt van een van je ouders. Dyslexie krijg je niet ineens. Je wordt er mee geboren en het gaat nooit meer over. Dat betekend niet dat het altijd zo lastig blijft, want er zijn allerlei trucjes en maniertjes om er zo min mogelijk last van te hebben.

Intelligentie

Dyslexie heeft niks met je intelligentie te maken. Meestal zijn mensen met dyslexie goed in de rekenkant. Ook zijn ze vaak creatief en hebben ze een goed ruimtelijk inzicht. Het doorzettingsvermogen is ook vaak groter omdat het ze veel moeite kost om iets te bereiken. In het plaatje hieronder zie je dat op een grappige manier. In eerste instansie denk je die is dom maar eigenlijk is hij alleen dyslectisch.

 

 

 

 

 

 

Hoe eerder hoe beter
Hoe eerder dyslexie wordt onderzocht en wordt aangetroffen hoe beter. Als je op jonge leeftijd al wordt ondersteund met je dyslexie dan kan dat onnodige achterstand op het lees gebied voorkomen. Het is natuurlijk onzin om een drie jarig kind te onderzoeken op dyslexie. Of iemand dyslectisch is kan pas vast worden gesteld als hij of zijn op school in aanraking komt met lezen en de kans heeft gekregen om zicht te ontwikkelen. Dit is rond groep 4 a 5. Het is wel handig om op school door te geven als in de familie dyslexie voorkomt, want dan kan de leraar er rekening mee houden en het eerder signaleren.

Problemen
Als je dyslexie hebt kun je met veel dingen problemen hebben. Het kan zijn dat je de tafels (11 ,12) niet goed op kan zeggen, niet snel kan lezen, niet kan spellen of iets anders. Als het niet lukt om goed te lezen moet je aan iemand vragen om het voor te lezen, want het is belangrijk, hoe stom het ook is, om veel te lezen of voorgelezen te worden zodat je veel oefent. Je zult merken dat het stapje voor stapje beter gaat al lijkt het misschien niet zo in het begin. Je kunt problemen hebben met de dingen die genoteerd zijn bij het stukje Herkennen hier boven. Je hoeft natuurlijk niet al deze problemen te hebben om dyslectisch te zijn, maar vak heb je wel last van een paar van deze problemen. Het kan ook zijn dat je wel last heb van de problemen die genoemd zijn in het stukje Herkennen, maar dat je geen last hebt van dyslexie. Het komt dan doordat je zo heel slim bent of doordat je een ander probleem hebt.

En later?

ja dat is een goede vraag. Vroeger was dyslexie iets waar weinig mensen iets van af wisten. Nu is dat al veel beter. Er komt nu een beleid voor de basisscholen en ze zijn ook druk bezig om iets voor leerlingen op de middelbare school te betekenen. Bij mij op school bestaat er de mogelijkheid om op een laptop te gaan werken. Dit heeft natuurlijk een groot voordeel want ze zijn uitgerust met spellingscontroles. Mijn verwachting voor de toekomst: Ik denk dat het nog bekender wordt en dat er in ieder geval rekening mee gehouden wordt.

Er zijn veel bekende mensen met dyslexie. Een paar bekende voorbeelden zijn:

Albert Einstein, Thomas Edison, Wubbo Ockels, Leonardo da Vinci, Jan des Bouvrie, J.S. Bach, Ludwig van Beethoven, Pablo Picasso, Walt Disney, Steven Spielberg, Sir Winston Churchill, George W. Bush, J.F. Kennedy, Tom Cruise, Peter Jan Rens, Orlando Bloom en Victor Reinier.

Dyslexie